Genimen uvjeti uporabe

Pristup ovim mrežnim stranicama i sadržanim podacima podložni su niže navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

Dobro došli!

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti za korištenje sadržaja ovih mrežnih stranica (dalje u tekstu “stranica”). Upoznajte se s pravilima prije početka korištenja stranice kako bismo izbjegli eventualne naknadne nesporazume i posljedice u svezi s time. Mrežne stranice www.genimen.hr predstavlja Vam Genimen jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Jordanovac 119, 10000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu "Genimen").

Cjelokupan sadržaj objavljen na ovim stranicama ne smije se distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Genimen j.d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Genimen j.d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj mrežnoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima. Genimen ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Informacije koje Genimen objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihove objave. Genimen, međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se Genimen nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Genimen može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Genimen se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove mrežne stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove mrežne stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove mrežne stranice.

Ova mrežna stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge mrežne stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Genimen nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim mrežnim stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na mrežnim stranicama kreiranima od strane trećih osoba.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Genimen ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge ovih mrežnih stranica, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pisanog odobrenja Genimen j.d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim mrežnim stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Genimen zadržava pravo izmjene ovih uvjeta uporabe. O svakoj promjeni ovih uvjeta uporabe korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta uporabe stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama www.genimen.hr.

⇐ Natrag na naslovnicu